B2B주문시스템 한국기업B2B
HOME l 주문관리 l 견적관리 l 마이페이지 l 주문함보기 l 견적함보기 l 고객센터
EBOOK
작업공구 전동엔진 에어유압 절삭공작 측정계측 용접자재 산업안전 전기DIY
상품검색
아이디
비밀번호
보안접속 로그인
 
상품카타로그보기
상품정보
B2B특판품
신상품
특판상품
추천상품
한정상품
계절상품
초특가상품
공구잔치
온라인상품문의
신규거래문의
원격지원서비스
입금계좌
 

~
순번 제조처 페이지 구분 변동내역 변경전 변동폭 변동일자 게시자
변경후

 1

 SINCON

641502

 인상

 SL-445SP 단가

 

 약 5%

22/01/18

 이현경

  

 2

 중외

732501

 인상

 전 제품 단가인상

 

 15~17%

22/01/17

 박민준

  

 3

 슈퍼툴

520306

 인상

 파이프다이스 단가

 

 10%

22/01/17

 이현경

  

 4

 WIHA

211001

 인상

 전제품

 

 10~20%

22/01/17

 박민준

  

 5

 WIHA

211001

 인상

 전제품

 

 10~20%

22/01/17

 박민준

  

 6

 킹토니

210101

 인상

 전제품 가격

 

 10~25%

22/01/17

 박민준

  

 7

 록키

3501

 인상

 전제품

 

 약 11%

22/01/14

 황영웅

  

 8

 플라토

241003

 인상

 전자니퍼 170 단가인상

 

 7%

22/01/13

 박민준

  

 9

 CAS

661302

 인상

 카스톤 공용 배터리 THD 단가

 

 15%

22/01/13

 이현경

  

 10

 SINCON

641503

 인상

 삼각다리 ELT-50 단가

 

 11.7%

22/01/12

 이현경

  

 11

 3M절단석

160801

 인상

 큐비트론 4" 5" 2가지제품만

 

 3%

22/01/11

 박민준

  

 12

 고려용접봉

860103

 인상

 스텐봉제외 전제품

 

 5~10%

22/01/11

 박민준

  

 13

 대진유압

480601

 인상

 전제품

 

 약5% ~ 10%

22/01/11

 황영웅

  

 14

 SOLO

860601

 인상

 인버터용접기(저전압) 단가 인상

 

 6~8%

22/01/10

 박민준

  

 15

 삼천리

3401-7

 인상

 드릴척

 

 15%

22/01/07

 장예슬

  

 16

 말표

747101

 인상

 말표 전 제품 단가 인상

 

 8~15%

22/01/06

 박민준

  

 17

 GREAT NECK

621901

 인상

 CS-12M 단가

 

 약 8%

22/01/06

 이현경

  

 18

 파카

761401

 인상

 쌍호스 단가 인상

 

 15~21%

22/01/04

 박민준

  

 19

 코라이트앤가나

751301

 인상

 전 제품 단가 인상

 

 6~20%

22/01/04

 박민준

  

 20

 가드맨

750102

 인하

 일회용작업복 가격

 

 20%

22/01/04

 박민준

  

 21

 SUN

180222

 인상

 라이타가스 단가인상

 

 15%

22/01/03

 박민준

  


    회사소개 l 채용정보 l 제휴문의 l 이용약관