B2B주문시스템 한국기업B2B
HOME l 주문관리 l 견적관리 l 마이페이지 l 주문함보기 l 견적함보기 l 고객센터
EBOOK
작업공구 전동엔진 에어유압 절삭공작 측정계측 용접자재 산업안전 전기DIY
상품검색
아이디
비밀번호
아이디저장 로그인
 
상품카타로그보기
상품정보
B2B특판품
신상품
특판상품
추천상품
한정상품
계절상품
초특가상품
공구잔치
온라인상품문의
신규거래문의
원격지원서비스
입금계좌
 

~
순번 제조처 페이지 구분 변동내역 변경전 변동폭 변동일자 게시자
변경후

 1

 오성

730503

 인상

 스트레치필름(공업용랩) 단가 인상

 

 5~6%

21/01/20

 박민준

  

 2

 KING

170601

 인상

 NSK-620 단가인상

 

 9%

21/01/20

 박민준

  

 3

 신도산업

751509

 인하

 칼라콘 한가지 상품

 

 10%

21/01/19

 박민준

  

 4

 울프람

860401

 인하

 텅스텐봉 2.4/3.2mm 2가지제품만

 

 10%

21/01/19

 박민준

  

 5

 신화와

621101

 인하

 S-62588 단가

 

 약 8%

21/01/18

 이현경

  

 6

 힐티

320002

 인상

 전제품 단가 인상

 

 약 2~5%

21/01/15

 장예슬

  

 7

 GS칼텍스

736101

 인상

 유압작동유20L/란도(#46)

 

 9%

21/01/15

 박민준

  

 8

 일신

732701

 인상

 우레탄폼 단가인상

 

 7%

21/01/15

 박민준

  

 9

 럭키

734304

 인상

 우레탄폼 단가인상

 

 6%

21/01/15

 박민준

  

 10

 다보탑

180213

 인상

 베아링호차 철 단가인상

 

 7%

21/01/13

 박민준

  

 11

 예인

741802

 인상

 라텍스장갑 단가 인상

 

 35%

21/01/08

 박민준

  

 12

 예인

741802

 인상

 니트릴장갑 단가 인상

 

 20%

21/01/07

 박민준

  

 13

 우원

732102

 인상

  탭핑유 SA-300 단가 인상

 

 4%

21/01/06

 박민준

  

 14

 동원

101008

 인상

 아데방 단가인상

 

 30%

21/01/05

 박민준

  

 15

 위스

2501

 인상

 전제품 인상

 

 10~17%

21/01/04

 박민준

  


    회사소개 l 채용정보 l 제휴문의 l 이용약관